جمعه, 22 تير 1403
  • تعداد بازدید : 154
تمدید مهلت ارسال مدارك متقاضیان واگذاری امتیاز تولید بذر ارقام گندم نان، گندم دوروم، جو و تریتیكاله

پیرو فراخوان شماره 56 در خصوص واگذاری امتیاز موقت/ دائم تولید بذر کلیه ارقام واگذار شده گندم نان، گندم دوروم، جو و تریتیکاله در سنوات گذشته و همچنین ارقام جدید به شرح ذیل، به اطلاع میرساند آن دسته از شرکتهای متقاضی که درخواست خود را ارسال ننموده اند، حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1402/12/12، فرصت دارند درخواست كتبي خود بانضمام فرم تكميل شده متقاضيان فناوري و سایر مدارک مورد لزوم را به آدرس کرج، بلوار شهید فهمیده، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کد پستی 33151-31359 ارسال و در صورت نیاز به هرگونه مشاوره در این خصوص با دفتر تجاری سازی به شماره 32702963 تماس حاصل فرمایند.
 

لیست ارقام جدید قابل واگذاری : گندم نان ارقام زرینه، برزگر، ستاره، امین، سحر، حیران، آرمان، دانش، سیمین، جلال، اوج، آزادگان، سالار، پیام، بامداد، پریان، سپهر، راج،گندم دوروم ارقام ثنا، تابان، آوان، ماهان، جو ارقام اکسین، مهر، نوروز، ارمغان، گلشن، نوبهار، آذران ، متین، نگین
 

​مشخصات فني ارقام به تفكيك گروه محصولي و سال معرفي

​فرم شرکتهای متقاضي فناوری

6.1.8.0
V6.1.8.0