چهارشنبه, 15 آذر 1402
  • تعداد بازدید : 291
واگذاری امتیاز تولید بذر ارقام ذرت، سورگوم، ارزن، یونجه، شبدر

موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر در نظر دارد امتیاز موقت/دائم تولید بذر هیبرید ذرت ارقام دهقان(ksc400)، پایا (ksc 715) ، چاووش( ksc380)، زرین(ksc604)، kdc370  و ذرت شیرین رقم (ksc403) ، سورگوم علوفه ای رقم منصور، ارزن مرواریدی رقم مهران، یونجه گرمسیری رقم امید و رقم سنتتیک نفیس ، شبدر قرمز رقم نسیم، شبدرایرانی ارقام عطار، پارس را به شركتهاي واجد شرایط و دارای مجوز مرتبط واگذار نماید، لذا از کلیه شرکتهای حائز شرایط دعوت بعمل می آید درخواست كتبي خود را بانضمام فرم تكميل شده شركتهاي متقاضي فناوري و سایر مدارک مورد لزوم، حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1401/09/16 به آدرس كرج، بلوار شهيد فهميده، موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر، کد پستی 33151-31359 ارسال و در صورت نیاز به هرگونه مشاوره در اینخصوص با کارشناسان دفتر تجاری سازی به شماره 32702963 تماس حاصل فرمایند.

​مشخصات فني ارقام به تفكيك گروه محصولي و سال معرفي

​فرم شرکتهای متقاضي فناوری

6.1.8.0
V6.1.8.0