چهارشنبه, 15 آذر 1402
  • تعداد بازدید : 324
واگذاری امتیاز تولید بذر ارقام گندم نان، گندم دوروم ، جو و تریتیكاله

موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر در نظر دارد نسبت به واگذاری امتیاز موقت/دائم تولید بذر گندم نان ارقام رخشان، حيدري، خليل، طلايي، زرينه، برزگر، ستاره، امين، فرين، سحر، حيران، آراز، آرمان، آينه، تكتاز، دانش ، سيمين، داريون، جلال، اوج، آزادگان، گندم دوروم ارقام ثنا، تابان، آوان، جو ارقام اكسـين، مهر، نوروز، ارمغان، گلشن، نوبهار، آذران، گلچين و تريتيكاله ارقام پاژ، هاشـمي را به شركتهاي واجد شرایط و دارای مجوز مرتبط اقدام نماید، لذا از کلیه شرکتهای حائز شرایط دعوت بعمل می آید درخواست كتبي خود را بانضمام فرم تكميل شده شركتهاي متقاضي فناوري و سایر مدارک مورد لزوم، حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1401/06/30 به آدرس كرج، بلوار شهيد فهميده، موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر، کد پستی 33151-31359 ارسال و در صورت نیاز به هرگونه مشاوره در اینخصوص با کارشناسان دفتر تجاری سازی به شماره 32702963 تماس حاصل فرمایند.

​مشخصات فني ارقام به تفكيك گروه محصولي و سال معرفي

​فرم شرکتهای متقاضي فناوری

6.1.8.0
V6.1.8.0