جمعه, 22 تير 1403
  • تعداد بازدید : 178
next    /  7 prev
برگزاری مراسم تكریم و معارفه رئیس و معاون بخش تحقیقات غلات موسسه

با حکم رئیس موسسه، حبیب اله قزوینی، معاون سابق و شهریار جاسمی، عضو هیئت علمی بخش تحقیقات غلات به سمت رئیس و معاون این بخش تحقیقاتی  منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، در مراسم تودیع و معارفه رئیس و معاون بخش تحقیقات غلات، محمد زمانیان، رئیس موسسه ضمن تکریم از زحمات ارزنده و تلاش بی‌شائبه توحید نجفی میرک، رئیس سابق بخش تحقیقات غلات در تحقق اهداف عالیه موسسه، طی حکمی حبیب اله قزوینی و شهریار جاسمی را به مدت دو سال به سمت رئیس و معاون این بخش منصوب کرد.

زمانیان در این مراسم با بیان مهم ترین دستاوردهای موسسه در سال گذشته، بر نقش و جایگاه موسسه به عنوان پرچم دار تامین امنیت غذایی کشور و یکی از ارکان اصلی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تاکید و از زحمات مدیران، محققان و کارشناسان ستادی و استانی در تعالی و پیشبرد اهداف موسسه  تقدیر نمود. 

وی در حکم انتصاب رئیس بخش تحقیقات غلات انتظارات خود را اینگونه بیان کرد: نظر بر تعهد و تجارب ارزنده جناب عالی و با توجه به جایگاه غلات در امنیت غذایی کشور ، استفاده از ظرفیت‌های حداکثری و تعامل سازنده با سایر بخش‌ها، مراکز تحقیقاتی، معاونت زراعت، بخش خصوصی، دانشگاه‌ها، مراکز بین‌المللی نسبت به سازماندهی و تدوین  برنامه های عملیاتی در راستای ارتقاء کیفیت پژوهش‌های کاربردی و برنامه ریزی در راستای کمیت و کیفیت تولید هسته های بذری همچنین پاسخ‌گویی به اولویت‌های بخش اجرا و آینده‌پژوهی برای مرتفع کردن چالش‌های پیش رو غلات ازجمله مهم‌ترین وظایف رئیس این بخش تحقیقاتی است.

رئیس موسسه در حکم معاون بخش تحقیقات غلات نیز ضمن آرزوی توفیق در خدمت ، خواستار استفاده از توانمندی همه محققان و همکاران متعهد ستادی و استانی در اجرای پیشبرد وظایف محوله ستادی و ملی بخش ، فراهم کردن بسترهای رشد و توسعه تحقیقات غلات و تولید هسته‌های اولیه بذر غلات شد.

شایان‌ذکر است در این مراسم رئیس، معاونین ، روسای بخش‌های تحقیقاتی و واحدهای ستادی موسسه، نماینده حوزه ولایت‌فقیه در پردیس مؤسسات تحقیقاتی کشاورزی کرج، کارشناسان و کارکنان بخش تحقیقات غلات و سایر بخش‌های تحقیقاتی موسسه  حضور داشتند.

6.1.8.0
V6.1.8.0