جمعه, 22 تير 1403
  • تعداد بازدید : 69
next    /  2 prev
زمانیان تاکید کرد:
🎥 كشاورزی دانش‌بنیان از ضروریات توسعه اقتصادی و اجتماعی هر جامعه
به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، در برنامه تلویزیونی پژوهش و کشاورزی شبکه چهار سیما  روز پنجشنبه 24 خردادماه، رئیس موسسه و اعضای هیئت مدیره و رئیسه شرکت‌های دانش‌بنیان؛ رویش پژوهان نگین پارس و توسعه بذر و نهال آریا به موضوع کشاورزی دانش‌بنیان و نحوه فعالیت ها و دستاوردهای این شرکت ها پرداختند. 

محمد زمانیان، رئیس موسسه در این برنامه تلویزیونی بر اهمیت فعالیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان تأکید کرد و گفت: امروزه کشاورزی دانش‌بنیان که از عوامل مهم و مؤثر در تأمین امنیت غذایی است یکی از ضروریات توسعه اقتصادی و اجتماعی هر جامعه تلقی می‌شود وی افزود: در کشور با راه‌اندازی شرکت‌های دانش‌بنیان به‌ویژه در بخش کشاورزی می‌توانیم نسبت به توسعه و افزایش تولید در راستای اقتصاد مقاومتی گام برداریم. 
🎥 فیلم برنامه 

6.1.8.0
V6.1.8.0