جمعه, 22 تير 1403
  • تعداد بازدید : 117
اولین همایش ملی معاونین برنامه ریزی و پشتیبانی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج كشاورزی

احمدی صومعه، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

باید گذشته را مرور و به اقداماتی که در آینده قرار است انجام شود تمرکز کرد. بایستی تمام امکانات را به نحو احسن بکار بگیریم تا درآمدهایی که پیش بینی کردیم بتوانیم روند رو به رشدی را داشته باشد. وظیفه و جایگاه ما تحقیق، آموزش و ترویج است.

روابط عمومی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

6.1.8.0
V6.1.8.0