جمعه, 22 تير 1403
  • تعداد بازدید : 69
next    /  5 prev
به میزبانی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
برگزاری دوره آموزشی حقوق و دستمزد ویژه كارشناسان امور مالی موسسات تحقیقاتی كشاورزی

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، دوره آموزشی یک روزه نحوه اخذ گزارشات حقوق و دستمزد ویژه مدیران و کارشناسان امور مالی پژوهشگاه، پژوهشکده ها و موسسات تحقیقاتی کشاورزی به میزبانی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر برگزار شد. 

این دوره باهدف ارتقای دانش و توانایی های عملی در زمینه مدیریت حقوق و دستمزد پیرو برگزاری دوره های آموزشی برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) توسط سازمان تحقيقات، آموزش و ترویج کشاورزی طرح و برنامه ریزی شد.

6.1.8.0
V6.1.8.0