چهارشنبه, 12 آذر 1399
  • تعداد بازدید : 185
    /  7
بازدید مدیر اجرایی شركت یونانی-ایتالیایی American Genetics و نمایندگان شركت بذر خاورمیانه از بخش تحقیقات ذرت و گیاهان علوفه ای

روز دوشنبه مورخ 7 مهرماه  1399، مدیر اجرایی  شرکت American Genetics، آقای دکتر پاولو زولیامیس کومجوپولوس به اتفاق نماینده شرکت بذر خاورمیانه، از بخش تحقیقات ذرت و گیاهان علوفه ای موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر بازدید کردند.

شرکت American Genetics شرکتی یونانی-ایتالیایی است که به طور عمده بر تولید و به روز رسانی لاین های پیشرفته ذرت های غیر تراریخته فعالیت می نماید. علاوه بر ذرت، تولید بذور پایه محصولاتی نظیر سورگوم هیبرید (دانه ای و علوفه ای)، سویا، یونجه و گندم و جو نیز از جمله فعالیت های این شرکت است که با استفاده از اساتید و محققان سه دانشگاه در یونان، ایتالیا و ترکیه و نیز اصلاحگران با تجربه سراسر دنیا انجام می‌گیرد.  این شرکت به مدت هفت سال است که از طریق نمایندگی انحصاری خود در ایران، شرکت بذر خاورمیانه، همکاری هایی با شرکت های کشت و صنعت شهید رجایی، شهید بهشتی و دشت مغان داشته است.

در این بازدید فعالیت ها و حوزه های کاری بخش تحقیقات ذرت و گیاهان علوفه ای توسط رییس بخش، جناب آقای دکتر ماهرخ  و سپس فعالیت ها و موضوعات کاری شرکت American Genetics توسط مدیر اجرایی آن تشریح گردید. در ادامه فضایی برای پرسش و پاسخ اعضای هیات علمی بخش از مدیر اجرایی شرکت مذکور ایجاد گردید که در این فضا، موضوعات کاری مشترک و آینده همکاری های موسسه، بخش و شرکت مذکور در حوزه تولید هیبرید ها و لاینهای پیشرفته ذرت، شبدر، سورگوم و یونجه و نیز تجاری سازی محصولات حاصل از این همکاری با تاکید بر فراهم آوردن ژرم پلاسم مورد درخواست موسسه در خصوص محصولات یاد شده توسط شرکت مذکور و استفاده از توان علمی و تجربه های مشترک محققین و کارشناسان دو طرف تاکید گردید. گستردگی، کیفیت و تنوع بسیار بالای فعالیت های بخش تحقیقات ذرت و گیاهان علوفه ای موسسه در بازدید از مزرعه تحقیقاتی بخش (واقع در مزرعه چهار صد هکتاری موسسه) که متعاقب آن صورت گرفت مورد توجه و تاکید مدیر اجرایی شرکت یاد شده قرار گرفت.

بازدید در ساعت 12:30 به اتمام رسید.

5.7.12.0
V5.7.12.0