يکشنبه, 19 مرداد 1399
  • تعداد بازدید : 920
    /  7
گردهمایی سالیانه برنامه ریزی تحقیقات و تولید بذور پرورشی غلات آبی كشور در موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر:

از ساعت 8 صبح روز یک شنبه مورخه 24 شهریور ماه سال جاری گردهمایی سالیانه برنامه ریزی تحقیقات و تولید بذور پرورشی غلات آبی کشور با تلاوات آیاتی از کلام ا... مجید و پخش سرود جمهوری اسلامی ایران و با حضور جناب آقای مهندس کشاورز معاون محترم زراعت وزارت جهاد کشاورزی و هیئت همراه، جناب آقای دکتر خاوازی معاون محترم وزیر و رییس محترم سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و هیئت همراه، جناب آقای دکتر نجفیان رییس محترم موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، جناب آقای دکتر مویدی معاونت محترم ترویج و آموزش کشاورزی سازمان و هیئت همراه، دکتر زارع فیض آبادی مشاور محترم معاونت زراعت، مهندس اسفندیاری پور مشاور محترم وزیر و مجری طرح گندم، جناب آقای دکتر اسماعیل زاده معاون محترم پژوهش و فناوری موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، جناب آقای دکتر نجفی میرک رییس محترم بخش تحقیقات غلات آبی ، جناب آقای دکتر پورداد مسئول محترم پروژه ملی بهره وری نظام های زراعی گندم بنیان، پیشکسوتان بخش تحقیقات غلات، سرکار خانم مهندس فدایی رییس محترم روابط عمومی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصحاب محترم رسانه، نمایندگان شرکت های بخش خصوصی تولید کننده بذر و کشاورزان خبره و ... در سالن همایش حافظ موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر آغاز شد.
در ابتدا ارائه گزارش فعالیت های بخش تحقیقات غلات توسط جناب آقای دکتر نجفی میرک رییس محترم بخش تحقیقات غلات آبی ارائه گردید. سپس دکتر نجفیان ریاست محترم موسسه ضمن خوشامدگویی به حاضرین، بیانات ارزنده ای در باب اهمیت تحقیقات غلات آبی و لزوم توجه بیشتر به معرفی ارقام پرمحصول مناسب برای اقلیم های مختلف کشور که متحمل به خشکی و کم آبی باشند، مشارکت با بخش های خصوصی، واگذاری تولید بذر ارقام به بخش های خصوصی، تعاملات بین المللی، کوتاه کردن زمان اصلاح برای معرفی ارقام، استفاده از پایلوت ها و... ارائه نمودند. جناب آقای دکتر خاوازی معاون محترم وزیر و رییس سازمان در ارتباط با توجه بیشتر به عناصر غذایی در خاک و گیاه برای معرفی ارقام جدید، مشارکت بیشتر با بخش های خصوصی برای معرفی ارقام جدید، بهره گیری بیشتر از طرح و پروژه های به زراعی، کوتاه کردن زمان اصلاح و معرفی ارقام و... مطالب مهمی بیان نمودند. جناب آقای مهندس کشاورز معاون محترم امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی نیز در مورد وضعیت و مسائل کشت و کار غلات آبی در کشور، تعامل با بخش خصوصی، توجه بیشتر به معرفی ارقام متحمل به خشکی و کم آبی و... بیانات ارزنده ای ارائه نمودند. در ادامه از هفت محقق و همکار بازنشسته غلات آبی در مراکز مختلف تحقیقاتی کشور با اهدا لوح و هدایا تقدیر گردید. سپس جناب آقای دکتر پورداد مسئول محترم پروژه ملی بهره وری نظام های زراعی گندم بنیان گزارش مبسوطی ارائه دادند. جناب آقای دکتر ملیحی پور مسئول محترم واحد پاتولوژی نیز گزارشی از وضعیت بیماری های غلات در کشور بیان نمودند. در ادامه، شروع کار کمیته های برنامه ریزی بذر غلات آبی، انتقال یافته ها، نشست های تخصصی و گزارشات آنها انجام شد و درپایان گردهمایی، جمع بندی و اختتامیه توسط جناب آقای دکتر اسماعیل زاده معاون پژوهش و فناوری موسسه ارائه گردید.
V5.4.0.0