/  3
انجام جلسات مصاحبه مربوط به جذب اعضای هیئت علمی جدید فراخوان شهریورماه 1397 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج كشاورزی
 ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

انجام جلسات مصاحبه مربوط به جذب اعضای هیئت علمی جدید فراخوان شهریورماه 1397 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر:

با هدف بکارگیری و اشتغال فارغ التحصیلان دوره دکتری رشته اصلاح نباتات موضوع استخدام عضو هیئت علمی جدید فراخوان شهریور ماه 1397 در سازمان تحقیقات، آموزش وترویج کشاورزی، بنا بر سهمیه جذب تخصیص یافته به موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر  و پس از بررسی های مقدماتی و کنترل مدارک، صلاحیت و شرایط عمومی و اختصاصی آنان در دبیرخانه جذب سازمان موصوف، مصاحبه علمی و ارزیابی تسلط به زبان خارجی واجدین شرایط، در روز های پنج شنبه مورخه 29  آذرماه و شنبه مورخه یکم دیماه 1397 توسط کارگروه بررسی توانایی علمی در موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر  انجام شد. متعاقباً لیست افراد مصاحبه شده به انضمام امتیازات مصاحبه و مدارک و مستندات آنان به دبیر خانه سازمان برای اقدامات بعدی اعلام خواهد شد.

تعداد بازدید : 344

بازگشت           چاپ چاپ         

DOURAN Portal V4.6.0.0

V4.6.0.0