/  5
عنوان : سخنرانی علمی تحت عنوان « آشنایی با كنوانسیون 1991 اتحادیه بین المللی حمایت از ارقام جدید گیاهی UPOV »...
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

سخنرانی علمی تحت عنوان « آشنایی با کنوانسیون 1991 اتحادیه بین المللی حمایت از ارقام جدید گیاهی UPOV » توسط آقای دکتر فرهاد خيري عضو هيات علمي موسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهال در تاریخ شنبه 96/09/11 ساعت 10-12 در محل سالن هاي جلسات موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر، با حضور جمعی از مدیران، اعضاء هیئت علمی، محققان و کارشناسان موسسات تحقيقات كشاورزي برگزار شد.
فايل سخنراني علمي

تعداد بازدید : 569

بازگشت           چاپ چاپ         

DOURAN Portal V4.6.0.0

V4.6.0.0